Aktivering af gammel viden - til forløbet "Styrk din spiritualitet mod ascension" - GRATIS

Aktiverer gammel viden - til forløbet eller enkeltmoduler i "Styrk din spiritualitet mod ascension"

Dette er den første del af et forløb, som skal aktivere samarbejdet imellem den gamle viden, som skal lagres i hvert chakra i forening med Spirit, engle og opstegne mestre, som hjælper med den kanaliserede healing, der er i alle modulerne.

Denne del er GRATIS og er til adgang for hvem, som ønsker det. Det du får ud af at deltage i dette modul er, at der skabes en forbindelse igennem dit chakra system, så du åbnes for at kunne modtage gammel viden fra tidligere liv.

I denne aktivering er det store kranie, som er gennemgående i alle modulerne, samt de 16 små kranier, som har et chakra hver, de arbejder med. Disse kranier skaber kontakten til den gamle viden, som hver især kan få adgang til. 

Jeg er blevet vist, at rækkefølgen på arbejdet med chakraerne skal være anderledes i dette forløb. Der skal startes fra pineal chakra til jord chakra, og forsættes fra krone chakra til stjerneport chakra. As with in, so with out. Så rækkefølgen bliver:

1: Pineal chakra; 2: Hals chakra; 3: Højere Hjerte chakra; 4: Hjerte chakra; 5: Diafragme chakra; 6: Milt chakra; 7: Solar Plexus chakra; 8: Navle chakra; 9: Hara chakra; 10: Genital chakra; 11: Rod chakra; 12: Jordstjerne chakra; 13: Krone chakra; 14: Kausal chakra; 15: Sjælsstjerne chakra; 16: Stjerneport chakra


Aktivering_af_gammel_viden