Terms and conditions

Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

KirstenRejmers.dk
Ørnevænget 41
8330 Beder
Tlf: +45 51218844
https://www.kirstenrejmers.dk
@: mail@kirstenrejmers.dk
CVR 34117705

 

Priser og betaling

Priser er opgjort i danske kroner. Omregning kan foregå fra anden valuta, men betalingen vil foregå i danske kroner.
Priser er opgjort på hjemmeside. Dele af serviceydelserne er momsfrit, og er der tillæg af moms, vil momsen være tilført. Ved ydelse inklusive moms vil moms være adskilt punkt på regningen.
Ved enkeltmoduler, forløb mm. er der tillæg af moms, og beløbet der står på siden vil være tilført moms, så prisen vil være inklusive moms. 

Der tilbydes flere mulige betalingsmetoder:

Accept af følgende korttyper:

  • Visa/Dankort
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mobilepay

 

Online betaling med kort

Betales der med elektronisk betalingskort, vil beløbet først blive trukket, når ordren er godkendt.
Systemet der betales med en krypteret og sikker SSL-forbindelse benævnt Secure Socket Layer, så dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Der forbeholdes ret til at kontrollere, om de opgivne personlige oplysninger er sande/rigtige. Kun tilladt at betale med betalingskort udstedt i eget navn, eller eget firmas.

Hvis et produkt er udsolgt, vil det fulde beløb blive betalt tilbage, hvis det er nået at blive trukket. 

Terapi og fysiske behandlinger afregnes på samme vis.

Det er kirstenrejmers.dk der ene og alene afgør, om der er mulighed for ratebetaling, og det er der ikke som udgangspunkt. Der vil laves en skriftlig aftale, hvis der alligevel indgås aftale om ratebetaling, som underskrives af begge parter, beskrivende hvilken aftale der er indgået.
Der er fortrydelsesret som ved andre ydelser. 

Skulle der være lavet aftale om evt. ratebetaling til forløb, er det kun muligt at lave aftale om, hvis vedkommende er over 18 år. Det er køberen af forløbet, der skal gøre opmærksom, hvis dette ikke er tilfældet. Ved køber der er umyndig, skal vedkommende skaffe dokumenteret samtykke fra forælder eller værge.  

Ratebetaling skal afdrages efter aftalte aftaler, men som udgangspunkt månedligt forud evt. med tillæg af rente eller mindre gebyr, og med de ovenstående betalingsmåder.
Betalingsaftale for ratebetaling kan ikke opsiges fra brugerens side, hvis kursus er påbegyndt eller afholdt. 

Ved misligholdelse af evt. aftale om ratebetaling for forløb kan kirstenrejmers.dk vælge straks at ophæve aftalen med køber, og evt. restbeløb skal betales umiddelbart efter. 

Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.  

 

Levering

Onlinekurser mm. leveres gennem køb på hjemmesiden, og der opnås adgang til i forvejen optagede moduler umiddelbart efter køb. Der vil blive sendt adgang til det efterfølgende. 

Andre ydelser vil foregå efter individuel aftale.

Ved købte forløb opnås alene adgang, når de er optagede, eller foregår online. Det er kirstenrejmers.dk der sørger for adgangen.  

 

Fortrydelsesret, returnering, afbud og aflysning

Ved onlineprodukter såsom kurser og forløb bortfalder fortrydelsesretten, hvis produktet er taget i brug. 

Er produktet ikke åbnet eller taget i brug, er der 8 dages fortrydelsesret, hvilket betyder, at der skal være givet besked indenfor 8 dage om dette på mail. Det fulde beløb vil blive refunderet.
Fortrydelsesret for digitalt produkt, der ikke leveres på et fysisk medium, samtykker køber for selv at bruge mobiltelefon, pc eller lignende, til at formidle det. Ligeledes samtykker køber for, at der ingen fortrydelsesret gælder efter Forbrugeraftaleloven, så snart brug af ydelsen er påbegyndt.
Fortrydelsesretten er fra den dag, der er afsendt ordrebekræftelse. Hvis udløbsfristen er en weekend eller helligdag, forlænges fristen til næstfølgende hverdag.
Der er samme fortrydelsesrets regler for fysiske kurser mm. 

Det gøres opmærksom på, at ved aflysning af 1:1 session er der den regel, at aflysning skal foregå telefonisk senest kl. 16 dagen inden aftalen. I modsat fald vil der blive sendt en regning. Regler kan ligeledes ses på Aktiv Terapis hjemmeside: https://www.aktivterapi.dk

Skulle udbyder være nødt til at aflyse med kort varsel f.eks. ved sygdom eller force majeure ved kursus med fysisk fremmøde, eller 1:1 samtale eller forløb, vil du blive tilbudt anden dag eller ny ved først givne lejlighed. Er dette ikke muligt, refunderes den indbetaling du måtte have foretaget, til oplyste konto eller retur på betalingskort.

Skulle deltager være forhindret i at komme pga. problemer med transport, ophold eller andet, påtager kirstenrejmers.dk sig ikke ansvar for deltagerens eventuelle tab.
Ligeledes påtager kirstenrejmers.dk sig ikke ansvaret for de øvrige udgifter, deltager måtte have investeret i ophold eller transport mm., hvis kirstenrejmers.dk er nødt til at aflyse med kort varsel.

 

Ansvar

Der er ingen alderskrav til deltagelse i online kurser, da de ydelser der tilbydes hører under betegnelsen personlig udvikling og personlig trivsel. Kirstenrejmers.dk kan ikke tage ansvar for at tjekke, at køber af onlinekursus eller forløb er over 18 år.

Det er deltagers eget ansvar at ændre oplysninger f.eks. ved nyt telefonnummer, navn, adresse eller lignende.  

Såfremt deltager har aftalt rateaftale, og betaling er forsinket mindst 2 uger, har kirstenrejmers.dk ret til at lukke adgang til det købte produkt. 

Det er forbudt at videregive købte ydelser til andre, herunder at låne sin brugeroplysninger ud, så andre får adgang til den købte ydelse. Ansvaret herfor påhviler deltager, der har købt kursus mm. 


Klagemuligheder

Som udgangspunkt skal kirstenrejmers.dk kontaktes først. 

Dernæst er der mulighed ved E-handel i EU at klage til den klageinstans, der hedder Klageportalen.
I dette tilfælde vil det kunne være tjenesteydelser og ikke fysiske produkter, da kirstenrejmers.dk ikke tilbyder fysiske produkter. 

I Danmark er klageportalen ved Forbrugerklageloven, som varetages af Forbrugerklagenævnet.
Klagen kan indgives på klagers sprog, og vil på Klageportalen bliver oversat til dansk. Det koster som udgangspunkt ikke noget for hverken forbruger eller sælger, at benytte Klageportalen.


Databehandling

Kirstenrejmers.dk videresælger ikke personlige oplysninger, og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, heller ikke andre deltagere. Du kan til enhver tid få aktindsigt i hvilke oplysninger, der er registreret på dig i kundekartotek, og få slettet dine oplysninger, såfremt det ønskes. 

Skal du indgå aftale med kirstenrejmers.dk er der brug for følgende oplysninger: 

Navn, adresse, telefonnummer samt email-adresse.

Dine personoplysninger vil blive gemt, således at en eventuel kursushistorik kan bekræftes ved behov.

Når der indsamles personoplysninger via webside, sikrer kirstenrejmers.dk at det altid sker ved angivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger der indsamles. 

Kirstenrejmers.dk anvender kun din email-adresse mm. til markedsføring, hvis der er samtykke hertil.

Der bruges følgende underleverandører til behandling af dine personoplysninger: Simplero, Zoom, Google, LinkedIn og Dropbox, som alle overholder persondatafordringen. 


Cookies

På kirstenrejmers.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktion, og derved lette brug for bruger. De personoplysninger der indsamles via brug af cookies, indsamles for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig, for at kunne tilpasse indhold specifikt til dig, og for at kunne optimere kirstenrejmers.dk

Du kan til enhver tid vælge at slette cookies på din computer. 


Logstatistik

Der bruges logstatistik på denne hjemmeside. Dette statistiksystem opsamler informationer, som kan give kirstenrejmers.dk et billede af, hvor mange besøgende der er på, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades. 


Kontakt

Hvis du vil kontakte kirstenrejmers.dk kan det ske via @: mail@kirstenrejmers.dk eller på telefon +45 51218844.